April 24, 2019
Total Energy - Jan 2016
Supporting Organisations

Mr. C. Balakrishnan
Mr. Alok Perti
Mr. K.L. Chugh
Mr. C. Balakrishnan
Former Secretary (Coal)
Mr. Alok Perti
Former Secretary (Coal)
for the Advancement of Science
Mr. K.L. Chugh
Chairman Emeritus, ITC
Mr. R V Shahi
Mr. Yashvir Bhalla
Mr. R.K. Jain
Mr. R V Shahi
Former Secretary, Power &
Chairman, Energy Infratech Ltd
Mr Yashvir Bhalla
Ex-Incharge (WR), BHEL
Mr. R.K. Jain
Director, Naftogaz
Mr. V.K. Sehgal
Mr. Rakesh Nath
Mr. A.K. Tooley
Mr. V.K. Sehgal
MD, Global Coal & Mining
Mr. Rakesh Nath
Former Chairman, CEA
Shri A K Tooley
Former Director, WCL
Shri Ashok Mehta
Mr. R M Sodhi
Dr. R.K. Malhotra
Shri Ashok Mehta
Former CMD, WCL
Mr. R M Sodhi
Former ED, IOCL
Dr R K Malhotra
DG, FIPI
Dr. M M Seam
Shri V.P. Singh
Mr V Raghuraman
Dr. M M Seam
Ex. Advisor, Essar Minerals
Shri V.P. Singh
Former ED, BHEL
Mr V Raghuraman
Director, Suzlon Energy Ltd

 
 
    © copyright 2011
    India Energy Forum.

Home